Αποσυμπιεστική κρανιεκτομία

Πρόκειται για μια επέμβαση, η οποία διενεργείται σε ασθενείς που έχουν αναπτύξει έντονο εγκεφαλικό οίδημα, είτε από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, είτε από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Το οίδημα αυτό δε μπορεί πλέον να αντιμετωπισθεί με τα συνήθη συντηρητικά και φαρμακευτικά μέσα και απειλεί τη ζωή του ασθενούς.

Σε αυτήν την περίπτωση αφαιρείται ένα τμήμα του κρανίου. Ο εγκέφαλος αποκτά έτσι χώρο να εκπτυχθεί, η ενδοκράνια πίεση μειώνεται και η αιμάτωση του εγκεφάλου βελτιώνεται. Είναι μια επείγουσα κατάσταση και είναι σημαντικό να διενεργηθεί πριν πέσει ο ασθενής σε βαθύ κώμα και αναπτυχθούν μόνιμες μη αναστρέψιμες βλάβες.

Πρόκειται για μια σχετικά απλή επέμβαση, η οποία διαρκεί 1-2 ώρες.  Διενεργείται μια ευρεία τομή στο δέρμα, αφαιρείται ένα μεγάλο κομμάτι του κρανίου μα καλή αποσυμπίεση της βάσης και διανοίγεται συνήθως και η μήνιγγα με πλαστική μήνιγγας για ακόμα καλύτερη αποσυμπίεση. Τελικά γίνεται συρραφή του δέρματος χωρίς επανατοποθέτηση του οστού που αφαιρέθηκε. 

Εφόσον ο ασθενής συνέλθει, επανέρχεται μετά από 3-4 μήνες για αποκατάσταση του ελλείμματος με τη μέθοδο της κρανιοπλαστικής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το δικό του οστό αν υπήρξε η δυνατότητα να φυλαχθεί αυτό σε κατάλληλες χαμηλές θερμοκρασίες (-70°C), είτε τεχνητό υποκατάστατο από ειδικό υλικό όπως το Palacos. 

Πλοήγηση
Επικοινωνία

Χρυσοστόμου Σμύρνης 21 & Τσιμισκή 94
54622 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

© 2021 | Zevgaridis.com. All rights reserved | created & developed by Anifactum Design Studio & UltraVintage