Μηνιγγίωμα

Το μηνιγγίωμα είναι ένας όγκος, ο οποίος προέρχεται από τις μήνιγγες (τις προστατευτικές μεμβράνες που καλύπτουν τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό). τα περισσότερα μηνιγγιώματα είναι καλοήθη και παρουσιάζουν αργή ανάπτυξη. Σε σπάνιες περιπτώσεις όμως μπορεί να έχουν και κακοήθη χαρακτήρα.

Τα συμπτώματα παρουσιάζουν συνήθως αργή εξέλιξη και εξαρτώνται από την εντόπιση του μηνιγγιώματος. Λόγω της αργής εξέλιξής τους, δεν είναι απαραίτητη η άμεση αντιμετώπισή τους σε όλες τις περιπτώσεις. Η θεραπεία έγκειται κυρίως στην εξαίρεση του όγκου και στην άρση των πιεστικών φαινομένων στον εγκέφαλο.

Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός καλύπτονται από τρεις προστατευτικές μεμβράνες, τις μήνιγγες. Από έξω προς τα μέσα συναντάμε τη σκληρά, κατόπιν την αραχνοειδή και εσωτερικά την χοριοειδή μήνιγγα. Τα μηνιγγιώματα σχηματίζονται από τα αραχνοειδή κύτταρα της μεσαίας μήνιγγας και είναι σταθερά προσκολλημένα σε αυτήν. Κάποια από αυτά μπορεί να περιέχουν κύστεις, άλλα αποτιτανώσεις και άλλα πάρα πολλά μικρά αγγεία. Καθώς τείνουν να αυξάνονται προς τα έσω προκαλούν συνήθως πίεση στο εγκεφαλικό παρέγχυμα και στο νωτιαίο μυελό. Μπορεί να αναπτυχθούν και προς τα έξω προκαλώντας πάχυνση του κρανίου (υπερόστωση).

Ταξινόμηση

Παθολογοανατομικά ταξινομούνται ανάλογα με τον τύπο των κυττάρων και το βαθμό κακοήθειας:

  • Βαθμού Ι, καλοήθη. Έχουν την πιο αργή ανάπτυξη. Εάν δεν προκαλούν συμπτώματα μπορεί να αντιμετωπισθούν με απλή παρακολούθηση και περιοδικό έλεγχο με μαγνητικές τομογραφίες. Σε περίπτωση συμπτωμάτων ή σε σημαντική εξέλιξη συνιστάται η χειρουργική εξαίρεση. Σε ασθενείς, στους οποίους επιτυγχάνεται ολική εξαίρεση του όγκου δεν απαιτείται πρόσθετη θεραπεία. Σε ασθενείς με μερική εξαίρεση μπορεί να χρειαστεί ακτινοθεραπεία μετά την επέμβαση.
  • Βαθμού ΙΙ, άτυπα. Παρουσιάζουν λίγο πιο επιθετική ανάπτυξη από τα προηγούμενα και παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά υποτροπής. Η χειρουργική εξαίρεση είναι η θεραπεία εκλογής. Κάποια θα χρειαστούν πρόσθετη ακτινοθεραπεία.
  • Βαθμού ΙΙΙ, κακοήθη. Παρουσιάζουν την πιο επιθετική συμπεριφορά και ονομάζονται αναπλαστικά. Αποτελούν λιγότερο από το 1% των μηνιγγιωμάτων. Θεραπεία πρώτης γραμμής είναι η χειρουργική εξαίρεση, η οποία ακολουθείται συνήθως από ακτινοθεραπεία. Σε περίπτωση υποτροπής βοηθά η χημειοθεραπεία.
Πλοήγηση
Επικοινωνία

Χρυσοστόμου Σμύρνης 21 & Τσιμισκή 94
54622 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

© 2019 | Zevgaridis.com. All rights reserved | created & developed by Anifactum Design Studio & UltraVintage