Ρομποτική και νευροπλοήγηση στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης

ρομποτική στη σπονδυλική στήλη

Ρομποτικές και υπολογιστικές τεχνολογίες νευροπλοήγησης εφαρμοσμένες στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης έχουν καταφέρει να βελτιώσουν την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων. Παράλληλα μείωσαν τις μετεγχειρητικές επιπλοκές, την ανάγκη για επεμβάσεις αναθεώρησης καθώς και τις απαραίτητες δόσεις ακτινοβολίας.

Οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν επίσης καινοτόμους αλγόριθμους λήψης αποφάσεων για την πρόβλεψη επιπλοκών, την επιλογή της ιδανικής πορείας των βιδών, των κατάλληλων προκυρτωμένων ράβδων και των κατάλληλων κλωβών.

Αυτά τα πλεονεκτήματα θα πρέπει να αντιπαρατεθούν με το ακόμα υψηλό κόστος αυτών των τεχνολογιών, τη μεγάλη διάρκεια προετοιμασίας, την απαραίτητη καμπύλη μάθησης και το μεγαλύτερο χειρουργικό χρόνο λόγω της έλλειψης εξοικείωσης της πλειοψηφίας των χειρουργών με αυτές τις τεχνολογίες. Η συνεχής χρησιμοποίηση τους φέρνει όμως οικειότητα, μείωση του χειρουργικού χρόνου και του κόστους.


Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης


Κλείστε ένα ραντεβού με τον γιατρό

Επικοινωνία

Νευροχειρουργός Δρ. Ζευγαρίδης Δημήτριος
Χρυσοστόμου Σμύρνης 21 & Τσιμισκή 94
54622 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Ιατρείο
© | Zevgaridis.com. All rights reserved | created & developed by Anifactum Design Studio & UltraVintage