Επενδύμωμα της σπονδυλικής στήλης, νωτιαίου μυελού

Πρόκειται για έναν αργά αναπτυσσόμενο (ενδοσκληρίδιο ενδομυελικό) όγκο στο κέντρο του νωτιαίου μυελού, ο οποίος παρουσιάζει συχνά συριγγομυελία στο κεφαλικό και ουριαίο άκρο του (πάνω και κάτω από αυτόν). Πιο συχνά διαπιστώνονται τύπου ΙΙ επενδυμώματα κατά WHO (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ΠΟΥ, World Health Organisation WHO). Σπάνια αναπλαστικά επενδυμώματα τύπου ΙΙΙ κατά WHO, ή κακοήθη επενδυμοβλαστώματα. Αποτελούν το 25-45% όλων των ενδομηνιγγικών όγκων. Είναι ο πιο συχνός πρωτοπαθής όγκος της σπονδυλικής στήλης στους ενήλικες και ο δεύτερος πιο συχνός στα παιδιά. Μέση ηλικία εμφάνισης τα 40 έτη, λίγο πιο συχνό στους άνδρες (55-60%).

Παρουσιάζει καλά όρια, βρίσκεται κεντρικά στο μυελό, πιο συχνά στην αυχενική και αυχενοθωρακική μοίρα. Παρατηρούνται διάφοροι τύποι όπως το θηλώδες, το κυτταροβριθές, το διαυγοκυτταρικό, το τανυκυτταρικό και το μελανωτικό. Μια ιδιαίτερη κατηγορία είναι το μυξοθηλώδες, το οποίο παρουσιάζουμε ξεχωριστά.

Συμπτώματα

Το πιο συχνό σύμπτωμα είναι ο πόνος, λιγότερο συχνές είναι αισθητικές και κινητικές διαταραχές.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται σήμερα με τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας. Στη διαφορική διάγνωση μπαίνει το αστροκύτωμα του νωτιαίου μυελού, το οποίο δεν ανευρίσκεται τόσο κεντρικά, έχει διηθητικό χαρακτήρα και δεν παρουσιάζει αιμορραγίες.

Θεραπεία

Η θεραπεία των επενδυμωμάτων είναι χειρουργική. Σε περιπτώσεις μη ολικής εξαίρεσης και υποτροπής έχει θέση η ακτινοθεραπεία. Όσο ελαφρύτερες είναι οι προεγχειρητικές κινητικοαισθητικές διαταραχές τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος εμφάνισης μετεγχειρητικού νευρολογικού ελλείμματος. Για αυτό το λόγο είναι σημαντική η έγκαιρη αντιμετώπιση.

Η πρόγνωση αυτών των όγκων είναι γενικά πολύ καλή. Σε όγκους κατηγορίας ΙΙ κατά WHO παρατηρείται 10ετής πορεία χωρίς υποτροπές στο 58% μετά από χειρουργική και ακτινοθεραπεία, κάποιες φορές και πλήρης ίαση. Το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης ξεπερνά το 80%.

Σε περιπτώσεις πληγίας (πλήρους παράλυσης), οι πιθανότητες ίασης είναι πολύ κακές.

Πλοήγηση
Επικοινωνία

Χρυσοστόμου Σμύρνης 21 & Τσιμισκή 94
54622 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

© 2021 | Zevgaridis.com. All rights reserved | created & developed by Anifactum Design Studio & UltraVintage