Κρανιοτομία για ενδοκρανιακές βλάβες

Κρανιοτομία είναι μια επέμβαση στο κεφάλι κατά την οποία γίνεται ένα άνοιγμα στο κρανίο. Ένα μέρος του κρανίου, που ονομάζεται οστικός κρημνός ή οστικό καπάκι, αφαιρείται για να επιτευχθεί πρόσβαση στον εγκέφαλο κάτω από αυτό. Το μέγεθος της κρανιοτομίας εξαρτάται από το υποκείμενο πρόβλημα. Διενεργείται για την αντιμετώπιση όγκων εγκεφάλου, αιματωμάτων, ανευρυσμάτων η άλλων αγγειακών ανωμαλιών όπως οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, εισχώρησης ξένων σωμάτων (π.χ. σφαίρες), οιδήματος εγκεφάλου ή μόλυνσης. Το οστικό καπάκι επανατοποθετείται συνήθως στο τέλος της επέμβασης στη θέση του και στηρίζεται με πλάκες και βίδες ή άλλα στηρικτικά υλικά. Εάν δεν επανατοποθετηθεί, τότε η επέμβαση ονομάζεται κρανιεκτομία.

Είδη κρανιοτομίας 

Οι κρανιοτομίες ονομάζονται ανάλογα με την περιοχή του κρανίου στην οποία διενεργούνται (μετωπιαίες, βρεγματικές, κροταφικές, ινιακές κοκ).

Μπορούν να διαφέρουν σε μέγεθος και πολυπλοκότητα. 

Πολύ μικρές κρανιοτομίες σε μέγεθος κέρματος ονομάζονται κρανιοανατρήσεις. Λίγο μεγαλύτερες ονομάζονται κρανιοτομίες “κλειδαρότρυπα” (keyhole craniotomy). Αυτές χρησιμοποιούνται σε ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές:

  • για την τοποθέτηση καθετήρα στις κοιλίες του εγκεφάλου για την έξοδο εγκεφαλονωτιαίου υγρού (θεραπεία υδροκεφάλου)
  • για την τοποθέτηση εγκεφαλικού διεγέρτη (θεραπεία Πάρκινσον)
  • για την τοποθέτηση καθετήρα μέτρησης ενδοκράνιας πίεσης
  • για τη λήψη βιοψίας
  • για τη παροχέτευση αιματώματος (χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα)
  • για την είσοδο ενδοσκοπίου με σκοπό την εξαίρεση όγκων

Πολύπλοκες κρανιοτομίες της βάσης απαιτούν την αφαίρεση οστού που στηρίζει τη βάση του εγκεφάλου και μέσω του οποίου κρανιακά νεύρα, αρτηρίες και φλέβες εξέρχονται του κρανίου. Η αποκατάσταση και ανακατασκευή της βάσης του κρανίου μπορεί να απαιτήσει τη συνδρομή πολλών ειδικοτήτων εκτός του νευροχειρουργού.

Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται μοντέρνα συστήματα νευροπλοήγησης για καλύτερη εντόπιση και πρόσβαση δύσβατων εξεργασιών στο βάθος του εγκεφάλου.

Πλοήγηση
Επικοινωνία

Χρυσοστόμου Σμύρνης 21 & Τσιμισκή 94
54622 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

© 2021 | Zevgaridis.com. All rights reserved | created & developed by Anifactum Design Studio & UltraVintage