Κρανιοεγκεφαλική κάκωση

Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι συνήθως αποτέλεσμα βίαιου χτυπήματος ή τραντάγματος της κεφαλής. Ένα αντικείμενο που θα διαπεράσει εγκεφαλικό ιστό όπως σφαίρα ή αποσπασθέν τμήμα οστέινου κρανίου μπορεί επίσης να προκαλέσει κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Ελαφρά κρανιοεγκεφαλική κάκωση μπορεί να επηρεάσει προσωρινά τα εγκεφαλικά κύτταρα. Πιο σοβαροί τραυματισμοί έχουν ως αποτέλεσμα θλάσεις, αιματώματα και άλλες φυσικές βλάβες του εγκεφαλικού ιστού, Αυτοί οι τραυματισμοί μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες επιπλοκές ή και θάνατο.

Οι βλάβες κατά τη στιγμή του τραυματισμού είναι γνωστές ως πρωτοπαθείς βλάβες. Αυτές μπορεί να περιορίζονται σε ένα λοβό ή να επεκτείνονται σε ολόκληρο τον εγκέφαλο. Μπορεί να υπάρχει κάταγμα κρανίου αλλά όχι πάντα. Κατά την κρούση του κρανίου ο εγκέφαλος κινείται βίαια και προσκρούει στα εσωτερικά του τοιχώματα με αποτέλεσμα θλάσεις, αιματώματα και τραυματισμό νευρικών ινών. Αμέσως μετά τον τραυματισμό ο ασθενής μπορεί να είναι μπερδεμένος, να μη θυμάται τι έγινε, να έχει διαταραχές όρασης, ζάλη ή και απώλεια συνείδησης. Αρχικά μπορεί ο ασθενής να φαίνεται καλά και κατόπιν η κατάστασή του να επιδεινωθεί γρήγορα.

Μετά τον αρχική πρόσκρουση, ο εγκέφαλος μπορεί να αναπτύξει καθυστερημένα οίδημα με αποτέλεσμα τη μείωση της αιματικής ροής με πλούσιο σε οξυγόνο αίμα. Δημιουργούνται έτσι οι δευτεροπαθείς βλάβες, οι οποίες είναι συχνά πιο βαριές από τις πρωτοπαθείς.

Ταξινόμηση

Οι τραυματικές εγκεφαλικές βλάβες ταξινομούνται ανάλογα με τη βαρύτητα και το μηχανισμό της βλάβης:

  • Ελαφρά: ο ασθενής είναι ξύπνιος. Μπορεί να είναι μπερδεμένος, αποπροσανατολισμένος, να έχει πονοκέφαλο, απώλεια μνήμης ή και μικρής διάρκειας απώλεια συνείδησης.
  • Μέτρια: ο ασθενής είναι ληθαργικός. Ανοίγει τα μάτια σε ερεθίσματα. Απώλεια συνείδησης που διαρκεί από 20 λεπτά ως 6 ώρες.Ελαφρού βαθμού οίδημα ή αιμορραγίες προκαλούν υπνηλία αλλά ο ασθενής μπορεί να ξυπνήσει.
  • Βαριά: ο ασθενής είναι αναίσθητος. Δεν ανοίγει τα μάτια ακόμα και σε ερεθίσματα. Απώλεια συνείδησης μεγαλύτερη από 6 ώρες.

Είδη τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης

  • Διάσειση (Concussion) είναι ελαφρός τραυματισμός της κεφαλής που μπορεί να προκαλέσει μικρής διάρκειας απώλεια συνείδησης και συνήθως δεν προκαλεί μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες.
  • Θλάση (Contusion) ονομάζεται η βλάβη συγκεκριμένης περιοχής του εγκεφάλου από χτύπημα στο κεφάλι. Μπορεί να εμφανισθούν στη μεριά του χτυπήματος (coup) ή στην αντίθετη από το χτύπημα μεριά (εξ αντιτυπίας, contrecoup).
  • Διάχυτη αξονική βλάβη (Diffuse axonal injury, DAI) λόγω καταστροφής των νευρικών αξόνων της λευκής ουσίας σε κυτταρικό επίπεδο οδηγεί σε κώμα με δυνατότητα μετάπτωσης σε μόνιμη φυτική κατάσταση.
  • Τραυματική υπαραχνοειδής αιμορραγία είναι η αιμορραγία στο χώρο που περιβάλλει τον εγκέφαλο και είναι κανονικά γεμάτος με εγκεφαλονωτιαίο υγρό.
  • Αιματώματα. Πρόκειται για συλλογή αίματος όταν υπάρχει τραυματισμός αγγείων. Τα αιματώματα διαφέρουν σε μέγεθος. Ανάλογα με τη θέση τους διακρίνονται σε επισκληρίδια (μεταξύ σκληράς μήνιγγας και κρανίου), σε υποσκληρίδια (μεταξύ σκληράς μήνιγγας και εγκεφάλου) και σε ενδοεγκεφαλικά (εντός του εγκεφαλικού παρεγχύματος). Με τον καιρό ο οργανισμός μπορεί να τα απορροφήσει. Σε πολλές περιπτώσεις είναι όμως απαραίτητη η χειρουργική απομάκρυνσή τους.

Κλείστε ένα ραντεβού με τον γιατρό

Πλοήγηση
Επικοινωνία

Χρυσοστόμου Σμύρνης 21 & Τσιμισκή 94
54622 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

© | Zevgaridis.com. All rights reserved | created & developed by Anifactum Design Studio & UltraVintage